Què oferim? ¿Qué ofrecemos? 18-19

Què oferim?

¿Qué ofrecemos?

Hi ha diversos serveis que s'ofereixen de manera extraescolar. Aquests serveis són:

Hay diferentes servicios que se ofrecen de manera extraescolar: Estos servicios son:


Escola matinera / Escuela  matinal

Des de les 7:30 fins a les 9:00 s'ofereix el servei d'escola matinera (l'horari d'entrada és des de les 7:30 fins a les 8:30), incloent el berenar.

Desde las 7.30 hasta las 9:00 se ofrece el servicio de escuela "matinera" (el horario de entrada es desde las 7:30 hasta las 8:30), incluyendo el desayuno.

Menjador / Comedor

Servei de menjador de 14:00 a 16:00 hores.
Preu diari: 6€

Servicio de comedor de 14:00 a 16:00 hores.
Precio diario: 6€

Activitats extraescolars / Actividades extraescolares

Les activitats extraescolars s'iniciaran a partir de l'1 d'octubre. Pròximament es penjaran les diferents activitats disponibles així com horaris i preu de cadascuna.

Las actividades extraescolares se iniciarán a partir del 1 de octubre. Próximamente se colgarán las diferentes actividades disponibles así como horarios y precios.