Calendari escolar pel curs 2020/2021. A més dels dies festius que figuren al gràfic, s'ha d'afegir:

- 20 de gener de 2021.

Calendario escolar para el curso 2020/2021. Además de los día festivos que figuran en el gráfico, se debe añadir:

- 20 de enero de 2021.