Calendari / Calendario escolar 17-18

Calendari escolar pel curs 2017/2018. A més dels dies festius que figuren al gràfic, s'han d'afegir els 3 dies de lliure elecció de centre:

-7 de desembre de 2017

-5 de març de 2018

-30 d'abril de 2018

Calendario escolar para el curso 2017/2018. Además de los día festivos que figuran en el gráfico, se deben añadir los tres días de libre elección de centro:

-7 de diciembre de 2017

-5 de marzo de 2018

-30 de abril de 2018