18.5 al 22.5

DEURES 18 AL 22 DE MAIG

DEBERES 18 AL 22 DE MAYO

Esperam que estigueu tots be. Aquesta és la feina d'aquesta setmana per correu electrònic podeu enviar dubtes i feina que anau fent als mestres.  Sort i força :)

Esperamos que todos estéis bien. Estos son las tareas de la semana por correo electrónico podéis enviar dudas y trabajos que vayáis haciendo a los maestros. Salud y fuerza :)4t curs d'educació infantil - 3 anys 

3 anys EI. Del 18_05_20 al 22_05_20.pdf

5è curs d'educació infantil - 4 anys

4 anys EI Deures setmanals (18 al 22 de maig).pdf

 6è curs d'educació infantil - 5 anys

5 anys EI (18 al 22 de maig).pdf

Primer curs d'educació primària-1º

_ Deures setmanals 1er.pdf

Segon  curs d'educació primària - 2º

_ Deures setmanals 2n.pdf

Tercer curs d'educació primària - 3º

Deures setmanals 3r.pdf

Quart curs d'educació primària- 4º

Deures setmanals 4t (18 al 22 de maig).pdf

Cinquè curs d'educació primària   - 5º

Deures setmanals 5è (1).pdf

Sisè  curs d'educació primària - 6º

Deures setmanals 6è (1).pdf